Detje Willems de Vries

Persoonsgegevens

FamilienaamVries, de
VoornaamDetje
PatroniemWillems
Familierelatievrouw
Geboorte / doop30-9-1821, Weidum
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk21-05-1854, Franeker
Beroep
Herkomst1859, TN 9
Vertrek
Overleden14-12-1868
Grafzerk
Medische gegevens

Adres

Waagstraat 4

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Bruin, de Aan (Andries) hoofd 4-12-1820
Franeker
Arbeider TN 9 1859 05-04-1869
Vries, de Detje (Willems) vrouw 30-9-1821
Weidum
TN 9 1859 14-12-1868
Bruin, de Sijbrigje (Aans) dochter 17-8-1855
Franeker
TN 9 1859 1869 EW 1
Bruin, de Willem (Aans) zoon 14-1-1860
Franeker
20-1-1860
Dijkstra Hotze ( Jans) geen 14-4-1802
Franeker
Arbeider TO 20 1863 4-4-1866 Jorwerd
Boschma Jan ( Rintjes) geen 12-8-1814
IJlst
Bolloper KV 1 1867 1869 VH 3
Kuurstra Aafke (Sijbrens) geen 24-3-1844
Franeker
Naaister EN 15 1868 1868 EW 78
Jansen Sjoukje geen 29-4-1846
Bozum
Naaister Tzum 3-9-1866 10-4-1867 Oldeboorn
Thanks!

Uw bijdrage betreft :