Cornelis Anes Kuijpers

Persoonsgegevens

FamilienaamKuijpers
VoornaamCornelis
PatroniemAnes
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop24-8-1834, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk05-05-1858, Franeker
BeroepTimmerman
Herkomst1860, TN 51
Vertrek1864 TO 6
Overleden1865 (op zee)
Grafzerk
Medische gegevens
BijzonderhedenZoon van Ane Cornelis (Buwalda) Kuijpers en Jetske Pieters van der Wal. Op 05-05-1858 te Franeker gehuwd met Froukje de Way, dochter van Wilt Sjoerds de Way, Bakker, en Froukje Fokkes Douma.
Bijzonderheden
Zoon van Ane Cornelis (Buwalda) Kuijpers en Jetske Pieters van der Wal. Op 05-05-1858 te Franeker gehuwd met Froukje de Way, dochter van Wilt Sjoerds de Way, Bakker, en Froukje Fokkes Douma.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Gonggrijp Hans Harmens hoofd 30-12-1666
Harlingen
luitenant ter zee Leeuwarden 1732 1734 TW 42
Kuijpers Cornelis (Anes) hoofd 24-8-1834
Franeker
Timmerman TN 51 1860 1864 TO 6 1865 (op zee)
i
Arends Galida Arends vrouw 1689
Pingjum
Leeuwarden 1732 1734 TW 42
Waij, de Froukje (Wilts) vrouw 14-5-1832
Franeker
TN 51 1860 1864 TO 6 07-03-1921, Leeuwarden
i
Kuijpers Jetske dochter 28-4-1859
Franeker
TN 51 1860 1864 TO 6
Kuijpers Ane zoon 12-10-1860
Franeker
1864 TO 6
Perk Elisabeth Hermanus geen 16-8-1832
Dronrijp
Dienstmeid Dronrijp 17-12-1860 ?
Thanks!

Uw bijdrage betreft :