Christiaan Franken

Persoonsgegevens

FamilienaamFranken
VoornaamChristiaan
Patroniem
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop1735, Delft
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1791, Dronrijp
Vertrek1794, TN 97
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Franken Christiaan hoofd 1735
Delft
Dronrijp 1791 1794TN
97
Groot Maria (de) vrouw 1729
Middelburg
Dronrijp 1791 1794TN
97
Thanks!

Uw bijdrage betreft :