Bote Klaases Cuperus

Persoonsgegevens

FamilienaamCuperus
VoornaamBote
PatroniemKlaases
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop19-12-1790, Baijum
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk03-12-1812, Tzum
BeroepArbeider
Herkomst1852, WV 9
Vertrek
Overleden23-12-1853, Franeker
Bijzonderhedenzoon van Klaas Ynzes Cuperus en Saakje Botes.
Gehuwd op 03-12-1812 te Tzum met Tjietske Rintjes Andringa, 19 of 20 jaar oud. Tjietske is geboren in 1792 in Tzum, dochter van Rintje Teakeles Andringa en Antje Jans.
Gehuwd, 37 jaar oud, op 25-05-1828 in Franeker met Jantje Rintjes Andringa, 30 jaar oud. Jantje is geboren op 02-02-1798 in Tzum, dochter van Rintje Teakeles Andringa en Antje Jans.
Bijzonderheden
zoon van Klaas Ynzes Cuperus en Saakje Botes.
Gehuwd op 03-12-1812 te Tzum met Tjietske Rintjes Andringa, 19 of 20 jaar oud. Tjietske is geboren in 1792 in Tzum, dochter van Rintje Teakeles Andringa en Antje Jans.
Gehuwd, 37 jaar oud, op 25-05-1828 in Franeker met Jantje Rintjes Andringa, 30 jaar oud. Jantje is geboren op 02-02-1798 in Tzum, dochter van Rintje Teakeles Andringa en Antje Jans.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Cuperus Bote (Klaases) hoofd 19-12-1790
Baijum
Arbeider WV 9 1852 23-12-1853, Franeker
i
Bruin, de Romke Jurres hoofd 4-8-1801
Franeker
Arbeider EW 34 1842
Terpstra Sijbe Pieters hoofd 21-7-1810
Leeuwarden
Slager EN 14 1869 19-6-1893 Overl.
Poelstra Antje Sipkes vrouw 1799
Berlikum
EW 57 1838 1838 TN 71
i
Andringa Jantje (Rintjes) vrouw 02-02-1798
Tzum
WV 9 1852 1865 EW 42 24-10-1866, Franeker
i
Jong, de Minke Alberts vrouw 11-2-1809
Lemmer
EW 34 1842
Swart Sijtske vrouw 29-9-1815
Lekkum
EN 14 1869 19-8-1875 Overl.
Bruin, de Jurre zoon 25-2-1828
Franeker
EW 34 1842
Bruin, de Antje dochter 2-6-1830
Franeker
EW 34 1842
Bruin, de Jelle zoon 14-6-1831
Franeker
EW 34 1842
Cuperus Tjietske (Botes) dochter 25-2-1834
Franeker
WV 9 1852 1865 EW 42 28-07-1879,Franeker,
i
Sterk Johanneske dochter 13-5-1837
Franeker
EW 57 1838 1-2-1838 Overl.
Bruin, de Albert zoon 2-7-1837
Franeker
EW 34 1842
Bruin, de Jan zoon 28-8-1838
Franeker
EW 34 1842
Terpstra Agnes dochter 26-4-1841
Franeker
Leeuwarden 26-3-1873 15-8-1893 Leeuwarden
Cuperus Antje (Botes) dochter 9-11-1841
Franeker
WV 9 1852 1865 EW 42 22-04-1881, Franeker
Bruin, de Albert zoon 23-12-1842
Franeker
22-11-1843 Overl.
Terpstra Johannes zoon 11-12-1848
Franeker
EN 14 1869 17-5-1874 EO 68
Terpstra Jacobus zoon 19-3-1851
Franeker
EN 14 1869 1879 TW 12
Terpstra Elisabeth dochter 24-6-1855
Franeker
EN 14 1869 20-5-1879 WV 30
Tichelaar Reintje Jans geen 1780
Arum
EW 34 1842
Thanks!

Uw bijdrage betreft :