Berend Pieters

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamBerend
PatroniemPieters
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop24-10-1702, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
BeroepTurfdrager
Herkomst1726
Vertrek1727, Onbekend
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Adres

Waagstraat 6

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Berend (Pieters) hoofd 24-10-1702
Franeker
Turfdrager 1726 1727
Onbekend
Grietje (Djurres) vrouw 21-6-1696
Tzummarum
Dongjum 15-10-1726 1727
Onbekend
Trijntje (Hendriks) hoofd 19-12-1684
Leeuwarden
TO 103 1743 1743TO
69
i
Lamsma Lubbert (Jans) hoofd 11-12-1826
Franeker
Arbeider UB 63 1855 1856 EW 37
Douma Anke ( Sijbrens) vrouw 5-11-1820
Franeker
Arbeidster UB 63 1855 1856 EW 37
Lamsma Stijntje (Lubberts) dochter 22-2-1853
Franeker
UB 63 1855 1856 EW 37
Tichelaar Ymkje (Louws) Schoonmoeder 13-10-1784
Franeker
Boloopster UB 63 1855 9-3-1856 Overl.
Douma Louw (Sijbrens) zwager 4-2-1824
Franeker
Arbeider UB 63 1855 1856 KV 1
Thanks!

Uw bijdrage betreft :