Berber Gerbens Blok

Persoonsgegevens

FamilienaamBlok
VoornaamBerber
PatroniemGerbens
Familierelatiedochter
Geboorte / doop15-3-1895, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1-8-1895, WV 12
Vertrek1912 TN 3
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Blok Gerben (Willems) hoofd 27-11-1856
Franeker
Kramer WV 12 1-8-1895 1912 TN 3
Berg, van der Sjoukje (Dirks) vrouw 16-11-1864
Welsrijp
WV 12 1-8-1895 Overl. ?
Blok Willem (Gerbens) zoon 3-3-1888
Franeker
WV 12 1-8-1895 1912 EN 137
Blok Grietje (Gerbens) dochter 24-10-1891
Franeker
WV 12 1-8-1895 1912 TN 3
Blok Dirk (Gerbens) zoon 10-1-1894
Franeker
WV 12 1-8-1895 1912 TN 3
Blok Berber (Gerbens) dochter 15-3-1895
Franeker
WV 12 1-8-1895 1912 TN 3
Blok Tjitje dochter 16-3-1897
Franeker
1912 TN 3
Bekius Rigtje geen 29-4-1868
Almenum
Dienstbode Almenum 1-2-1905 EW 43
Thanks!

Uw bijdrage betreft :