Baukje Jouws Fogelsang

Persoonsgegevens

FamilienaamFogelsang
VoornaamBaukje
PatroniemJouws
FamilierelatieGeen
Geboorte / doop15-02-1747 , Wijtgaard
Burgerlijke staatWeduwe
KerkgenootschapRooms Katholiek
Huwelijk
Beroep
Herkomst1800, Salverd
Vertrek1801, TO 131
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens
Bijzonderhedenweduwe van Jan Sipkes Adama
Bijzonderheden
weduwe van Jan Sipkes Adama

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Reinalda Hiltje (Jacobus) Hoofd 28-3-1743
Franeker
TW42 1792 1801 TO
57
17-08-1820, Franeker
i
Fogelsang Baukje (Jouws) Geen 15-02-1747
Wijtgaard
Salverd 1800 1801TO
131
i
Adama Froukje (Veronica) (Jans) Geen 04-03-1769
Salverd
Salverd 1800 1801TO
131
i
Adama Oeke (Jans) Geen 20-11-1771
Salverd
Salverd 1800 1801TO
131
i
Adama Gelfke (Jans) Geen 28-04-1774
Salverd
Salverd 1800 1801TO
131
i
Thanks!

Uw bijdrage betreft :