Auke Jan Nicolaas Stienstra

Persoonsgegevens

FamilienaamStienstra
VoornaamAuke Jan
PatroniemNicolaas
Familierelatiezoon
Geboorte / doop26-06-1901, Enschede
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst13-04-1907, Beverwijk
Vertrek1917, Dijkstraat 5
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Stienstra Nicolaas (Aukes) hoofd 18-02-1876
Dronrijp
Politie inspecteur Beverwijk 13-04-1907 1917 Dijkstraat
5
11-07-1947, Deventer
i
Bouma Grietje (Johannes) vrouw 18-02-1874
Dronrijp
Beverwijk 13-04-1907 1917 Dijkstraat
5
6-11-1951, Deventer
i
Stienstra Auke Jan (Nicolaas) zoon 26-06-1901
Enschede
Beverwijk 13-04-1907 1917Dijkstraat
5
Hoekstra Wijbe Hans geen 07-10-1895
Dronrijp
Kantoorbediende P T Dronrijp 30-12-1911 1914KV
133
Thanks!

Uw bijdrage betreft :