Ate Tjepkes Adema

Persoonsgegevens

FamilienaamAdema
VoornaamAte
PatroniemTjepkes
Familierelatiehoofd
Geboorte / doop03-04-1843, Langweer
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
BeroepArbeider
Herkomst1871, TW 17
Vertrek03-05-1871, Tzum
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Adema Ate (Tjepkes) hoofd 03-04-1843
Langweer
Arbeider TW 17 1871 03-05-1871 Tzum
Luers Wilhelmina vrouw 14-06-1841
Leeuwarden
TW 17 1871 03-05-1871 Tzum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :