Antonius Gerardus Keijzer

Persoonsgegevens

FamilienaamKeijzer
VoornaamAntonius
PatroniemGerardus
Familierelatiezoon
Geboorte / doop23-10-1900, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapRooms Katholiek
Huwelijk
Beroep
Herkomst01-07-1900, TW 83
Vertrek01-06-1904, TO 260
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Keijzer Gerardus (Annes) hoofd 31-01-1864
Woudsend
Bierhandelaar TW 83 01-07-1900 01-06-1904TO
260
Postma Foekje vrouw 19-08-1875
Pingjum
TW 83 01-07-1900 01-06-1904TO
260
Keijzer Antonius (Gerardus) zoon 23-10-1900
Franeker
TW 83 01-07-1900 01-06-1904TO
260
Keijzer Johanna Maria Bertha (Gerardus) dochter 07-07-1902
Franeker
01-06-1904TO
260
Keijzer Photina Catharina Lucia (Gerardus) dochter 10-02-1904
Franeker
01-06-1904TO
260
Huitenga Aafke geen 29-11-1880
Franeker
TO 185 01-10-1900 01-06-1904EO
39
Hoitema Aafke geen 29-11-1880
Franeker
TO 185 01-10-1900 01-05-1904EO
39
Thanks!

Uw bijdrage betreft :