Antje Rimmerts

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamAntje
PatroniemRimmerts
FamilierelatieVrouw
Geboorte / doop24-11-1695, Nijega
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst13-04-1716, Almenum
Vertrek1719, TO 28
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Douwe (Jacobs) hoofd 02-06-1695
Franeker
Grootschipper TO 142 1716 1719TO
28
Antje (Rimmerts) Vrouw 24-11-1695
Nijega
Almenum 13-04-1716 1719TO
28
Jacob (Douwes) zoon 28-12-1717
Franeker
1719TO
28
Thanks!

Uw bijdrage betreft :