Antje Jacobs Feenstra

Persoonsgegevens

FamilienaamFeenstra
VoornaamAntje
Patroniem Jacobs
Familierelatievrouw
Geboorte / doop25-1-1793, Wier
Burgerlijke staatWeduwe
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1826, Dronrijp
Vertrek1830 Menaldum
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Swart, de Rinse (Cornelis) hoofd 1779
Bornwird
Arbeider Dronrijp 1826 9-7-1829
Feenstra Antje ( Jacobs) vrouw 25-1-1793
Wier
Dronrijp 1826 1830
Menaldum
Swart, de Aukje (Rinses) dochter 10-3-1825
Dronrijp
Dronrijp 1826 1830
Menaldum
Boomsma Frans (Ulbes) geen 4-10-1793
Dronrijp
Winkelier Dronrijp 1826 1830
Menaldum
Thanks!

Uw bijdrage betreft :