Antje Hanses

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamAntje
PatroniemHanses
Familierelatievrouw
Geboorte / doop28-1-1700, Ureterpvaart
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1736, EW 4
Vertrek
Overleden1745
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Ype ( Everts) hoofd 5-12-1699
Franeker
Slager EW 4 1736 1746 TN 25
Antje (Hanses) vrouw 28-1-1700
Ureterpvaart
EW 4 1736 1745
Evert (Ypes) zoon 13-1-1739
Franeker
1746 TN 25
Johanna (Ypes) dochter 12-1-1741
Franeker
1746 TN 25
Trijntje (Aukes) stiefdochter 22-5-1731
Franeker
EW 4 1736 1746 TN 25
Thanks!

Uw bijdrage betreft :