Antje Eeltjes Dijkstra

Persoonsgegevens

FamilienaamDijkstra
VoornaamAntje
PatroniemEeltjes
Familierelatievrouw
Geboorte / doop25-02-1814, Miedum
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst11-05-1847, OV 54a
Vertrek03-05-1850, WV 35
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Woude, van der Klaas (Pieters) hoofd 18-12-1804
Wijns
Arbeider OV 54a 11-05-1847 03-05-1850WV
35
Dijkstra Antje (Eeltjes) vrouw 25-02-1814
Miedum
OV 54a 11-05-1847 03-05-1850WV
35
Woude, van der Pieter (Klases) zoon 08-10-1837
Leeuwarden
OV 54a 11-05-1847 03-05-1850WV
35
Woude, van der Lolkje (Klases) dochter 31-10-1839
Leeuwarden
OV 54a 11-05-1847 03-05-1850WV
35
Woude, van der Eeltje (Klases) zoon 01-11-1846
Franeker
OV 54a 11-05-1847 03-05-1850WV
35
Jansma Baukje (Lieuwes) hoofd 23-10-1851
Franeker
Arbeidster OV 124 1887 03-07-1895 OV
65
i
Kuipers Ytje (Aebeles) dochter 18-05-1878
Franeker
OV 124 1887 03-07-1895OV
65
Kuipers Lieuwe (Aebeles) zoon 13-06-1880
Franeker
OV 124 1887 03-07-1895OV
65
Thanks!

Uw bijdrage betreft :