Antje Dirks Hollander

Persoonsgegevens

FamilienaamHollander
VoornaamAntje
PatroniemDirks
Familierelatievrouw
Geboorte / doop22-4-1836, Franeker
Burgerlijke staatGehuwd
Huwelijk
Beroep
Herkomst17-5-1857, UB 24
Vertrek1862 WV 40
Overleden

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Bosma Dirk (Rientses ) hoofd 24-9-1832
Tzum
Herbergier Tzum 17-5-1857 1862 WV 40
Hollander Antje (Dirks) vrouw 22-4-1836
Franeker
UB 24 17-5-1857 1862 WV 40
Bosma Rients (Dirks) zoon 11-2-1858
Franeker
1862 WV 40
Bosma Agatha (Dirks) dochter 5-2-1859
Franeker
1862 WV 40
Bosma Dirk (Dirks) zoon 13-2-1860
Franeker
30-7-1860
Bosma Dirk (Dirks) Zoon 10-4-1861
Franeker
1862WV
40
Wit, de Gijsbert Johan hoofd 6-1-1848
Leerdam
Postbeambte TO 96 1882 1882 TW 86
Thanks!

Uw bijdrage betreft :