Anna Wilhelmina Hermanus Nauta

Persoonsgegevens

FamilienaamNauta
VoornaamAnna Wilhelmina
PatroniemHermanus
Familierelatiedochter
Geboorte / doop21-04-1848, Zwolle
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapChristelijk Afgescheiden
Huwelijk
Beroep
Herkomst1855, TN 55
Vertrek1856, EW 23
Overleden02-02-1927, Leeuwarden
Grafzerk
Medische gegevens
BijzonderhedenDochter van Hermanus Nauta, kastmaker, en Beitske Pieters Sinnema. Anna was voor het vertrek van haar vader naar Hoogeveen zelf, voor haar werk, vertrokken naar 's Gravenhage. Daar maakte zij kennis met haar toekomstige man. Anna huwde op 24 mei 1871 te Den Haag op 23 jarige leeftijd met de 35 jarige Reinder de Vos, arbeider, later schipper te Leeuwarden, zoon van Rintje Sijmons de Vos en Trijntje Hiddes de Vries, werkster. Na het overlijden van Reinder de Vos(s) (02-01-1891 te Leeuwarden) huwde Anna (Antje) 23 januari 1895 te Leeuwarden met Bauke de Jong, arbeider, geboren te Norg, zoon van Poppe de Jong en Hijke van Dam en weduwnaar van Anna Maria van Otichem.
Bijzonderheden
Dochter van Hermanus Nauta, kastmaker, en Beitske Pieters Sinnema. Anna was voor het vertrek van haar vader naar Hoogeveen zelf, voor haar werk, vertrokken naar 's Gravenhage. Daar maakte zij kennis met haar toekomstige man. Anna huwde op 24 mei 1871 te Den Haag op 23 jarige leeftijd met de 35 jarige Reinder de Vos, arbeider, later schipper te Leeuwarden, zoon van Rintje Sijmons de Vos en Trijntje Hiddes de Vries, werkster. Na het overlijden van Reinder de Vos(s) (02-01-1891 te Leeuwarden) huwde Anna (Antje) 23 januari 1895 te Leeuwarden met Bauke de Jong, arbeider, geboren te Norg, zoon van Poppe de Jong en Hijke van Dam en weduwnaar van Anna Maria van Otichem.

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Nauta Hermanus (Paulus) hoofd 17-02-1814
Dokkum
Kastmaker TN 55 1855 1856
EW 23
25-02-1883, Hoogeveen
i
Sinnema Beitske (Petrus) vrouw 14-03-1807
Tzum
TN 55 1855 1856 EW
23
22-06-1867, Franeker
i
Nauta Paulus (Hermanus) zoon 14-06-1842
Leeuwarden
Kastmaker TN 55 1855 1856 EW
23
12-03-1862, Franeker
i
Nauta Elske (Hermanus) dochter 08-12-1844
Leeuwarden
TN 55 1855 1856 EW
23
27-01-1925, Leeuwarden
i
Nauta Simon Petrus (Hermanus) zoon 17-10-1846
Zwolle
Meubelmaker TN 55 1855 1856 EW
23
17-12-1930, Leeuwarden.
i
Nauta Anna Wilhelmina (Hermanus) dochter 21-04-1848
Zwolle
TN 55 1855 1856 EW
23
02-02-1927, Leeuwarden
i
Rassers Johan Michael Schuckert geen 18-04-1826
Nieuweschans
Arbeider Watergraafsmeer 0 9-10-1855 1856TW
56
17-04-1901, Franeker
Mollema Klaaske (Philippus) geen 11-09-1826
Sexbierum
Watergraafsmeer 09-10-1855 1856TW
56
Thanks!

Uw bijdrage betreft :