Age Johannes Tichelaar

Persoonsgegevens

FamilienaamTichelaar
VoornaamAge
PatroniemJohannes
Familierelatiezoon
Geboorte / doop17-4-1802, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
Beroep
Herkomst1814, WV 3
Vertrek1815 OV 4
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Adres

Waagstraat 4

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Tichelaar Johannes ( Luutzens) hoofd 26-3-1777
Franeker
Tichelknecht WV 3 1814 1815 OV 4
Ratsma Japke (Aebeles) vrouw 1795
Harlingen
WV 3 1814 1815 OV 4
Tichelaar Age (Johannes ) zoon 17-4-1802
Franeker
WV 3 1814 1815 OV 4
Tichelaar Aafke (Johannes ) dochter 11-7-1804
Franeker
WV 3 1814 1815 OV 4
Tichelaar Harmen (Johannes ) zoon 1-7-1807
Franeker
WV 3 1814 1815 OV 4
Tichelaar Antje (Johannes ) dochter 9-5-1815
Franeker
1815 OV 4
Veen , van der Pieter Stiefzoon 4-8-1800
Franeker
WV 3 1814 OV
4
Thanks!

Uw bijdrage betreft :