Agatha Johannes Bootsma

Persoonsgegevens

FamilienaamBootsma
VoornaamAgatha
PatroniemJohannes
Familierelatiedochter
Geboorte / doop19-05-1869, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapRooms Katholiek
Huwelijk
Beroep
Herkomst1877, WV 38
Vertrek1878, EN 48
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Bootsma Johannes (Doedes) hoofd 15-09-1843
Franeker
Turfdrager WV 38 1877 1878 EW
48
Panbakker Marijke vrouw 30-07-1837
Harlingen
WV 38 1877 TW
26
Bootsma Sijbe (Johannes ) zoon 24-08-1867
Franeker
WV 38 1877 1878 EN
48
Bootsma Agatha (Johannes ) dochter 19-05-1869
Franeker
WV 38 1877 1878 EN
48
Bootsma Doede (Johannes ) zoon 16-03-1872
Franeker
WV 38 1877 1878 EN
48
Bootsma Jetske (Johannes ) dochter 13-02-1874
Franeker
WV 38 1877 1878 EN
48
Bootsma Ymkje (Johannes ) dochter 13-02-1874
Franeker
WV 38 1877 1878 EN
48
Bootsma Sjoerd (Johannes ) zoon 29-03-1876
Franeker
WV 38 1877 1878 TN
109
Thanks!

Uw bijdrage betreft :