Abraham Levis Leijdesdorff

Persoonsgegevens

FamilienaamLeijdesdorff
VoornaamAbraham
PatroniemLevis
Familierelatiezoon
Geboorte / doop27-04-1849, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Israëlitisch
Huwelijk
Beroep
Herkomst1849, EN 42
Vertrek1853, EO 29
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Leijdesdorff Levi (Salomons) hoofd 11-06-1798
Sneek
Koopman EN 42 1849 1853EO
29
Akker Rebecca (Isaäcs) vrouw 25-08-1820
Groningen
EN 42 1849 1853EO
29
Leijdesdorff Isaäc (Levis) zoon 14-01-1847
Franeker
EN 42 1849 1853EO
29
Leijdesdorff Abraham (Levis) zoon 27-04-1849
Franeker
EN 42 1849 1853EO
29
Leijdesdorff Heiman (Levis) zoon 27-04-1849
Franeker
EN 42 1849 1853EO
29
Leijdesdorff Leentje (Levis) dochter 14-10-1851
Franeker
1853EO
29
Thanks!

Uw bijdrage betreft :