Aaltje Sijbrens

Persoonsgegevens

Familienaam
VoornaamAaltje
PatroniemSijbrens
Familierelatievrouw
Geboorte / doop11-6-1751, Peins
Burgerlijke staatGehuwd
KerkgenootschapRooms Katholiek
Huwelijk
Beroep
Herkomst1790, EW 49
Vertrek1791, Leeuwarden
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens

Adres

Waagstraat 4

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Jorritsma Durk (Lammerts) hoofd 21-3-1755
Franeker
Metselaarsknecht EW 49 1790 1791Leeuwarden
Aaltje (Sijbrens) vrouw 11-6-1751
Peins
EW 49 1790 1791Leeuwarden
Jorritsma Lambertus (Durks ) zoon 15-4-1783
Franeker
EW 49 1790 1791Leeuwarden
Jorritsma Reinerus (Durks ) zoon 7-3-1786
Franeker
EW 49 1790 1791Leeuwarden
Thanks!

Uw bijdrage betreft :