Aagje Jobs Reverda

Persoonsgegevens

FamilienaamReverda
VoornaamAagje
PatroniemJobs
Familierelatiegeen
Geboorte / doop17-09-1838, Franeker
Burgerlijke staatOngehuwd
KerkgenootschapNederlands Hervormd
Huwelijk
BeroepDienstmeid
Herkomst16-05-1857, Leeuwarden
Vertrek1861, TW 67
Overleden
Grafzerk
Medische gegevens
Bijzonderheden Kwam uit het burger stadsziekenhuis te Leeuwarden waar ze was opgenomen op 05-01-1857 wegens de tering ziekte
Bijzonderheden
Kwam uit het burger stadsziekenhuis te Leeuwarden waar ze was opgenomen op 05-01-1857 wegens de tering ziekte

Medebewoners

Familie­naam Voor­naam(en) Familie­relatie Geboorte / doop Beroep Herkomst Ingeschreven Vertrek Overleden Bijz.
Ringnalda Johannes (Bouwes) hoofd 18-02-1805
Achlum
Koekbakker EO 50 1856 1864EO
49
Hilarius Trijntje vrouw 10-09-1802
Harlingen
EO 50 1856 1864EO
49
Reverda Aagje (Jobs) geen 17-09-1838
Franeker
Dienstmeid Leeuwarden 16-05-1857 1861TW
67
i
Koster Maaike (Tjeerds) geen 09-06-1840
Franeker
Dienstmeid TO 128 1861 1864EO
49
Rikkers Watze geen 28-12-1842
Harlingen
Hulponderwijzer Harlingen 1861 29-06-1861Sneek
Thanks!

Uw bijdrage betreft :