Zerk 95

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00344 Pilaar 11 en 12 Zerk 91 tot 101 en 283

Omschrijving

Zerk 95

Zerk 95 Deze zerk is nog goed leesbaar. Ao 1709 den 21 Maert is in den Heere gerust de Deugdsaeme Rinnert Heimans Burger ende Laeckenkoper binnen Leeuwarden olt int 32 Iaer ende leit alhier begraven Anno 1733 den 18 April is versturven Fokeltie Reneman oudt 4 Iaer en 29 Dagen De volgende tekst wordt in Zerk 95

Foto zerk

Geen foto