Zerk 94

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00344 Pilaar 11 en 12 Zerk 91 tot 101 en 283

Omschrijving

Zerk 94

Zerk 94 Het buitenste randschrift in gotische letters is voor een groot deel afgesleten, evenals het binnenste randschrift dat van een jongere datum is. De tekst in de rechthoek onder het beeldhouwwerk is wel leesbaar. deel randschrift is: anamia van Onnida. en is hier begraven Tekst onder: Ao 1612 de’ 7 Decem sterf D’ Ersa’ Zerk 94

Foto zerk

A-18-05-00094 Franeker_020 Booms Chris 11-03-2013