Zerk 92

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00344 Pilaar 11 en 12 Zerk 91 tot 101 en 283

Omschrijving

Zerk 92

Zerk 92 Een zerk met in de opstaande rand met, boven het randschrift, letters. Deze letters geven de woordverdeling aan van het randschrift. Op de hoeken de afbeeldingen van J.K.M.D. De tekst in het randschrift is in latijn en deels leesbaar. Tekst randschrift is: Gathio cararis avsi .publiqaris et scriba senatus Franequerensis in festo visitationis Zerk 92

Foto zerk

Geen foto