Zerk 88

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00343 Pilaar 10 en 11 Zerk 88 tot 91

Omschrijving

Zerk 88

Zerk 88 Van deze zerk heeft alleen het rechter gedeelte een leesbare tekst. De tekst van de zerk ziet er ongeveer uit als volgt: Ao 16.. den 15 Marty Sterf Maria Verkindert in leven den Huyvrou van Paulus van Ghemmenich secretaris deser stede Franeker alhier Begraven …………….. …………………….. …………………….. Ondanks dat de tekst niet veel Zerk 88

Foto zerk

Geen foto