Zerk 87

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00342 Pilaar 9 en 10 Zerk 78 tot 87

Omschrijving

Zerk 87

Zerk 87 Zeer eenvoudig bewerkte steen, betreft Theodoris Mantgumer en de familie Anstra. Randschrift: Ao 1607 de 29 Ianuarij sterf de Eersame Gheleerde Theodoris Mantgu’ Ao 1606 de X Marty sterf D.E. Taeckje Eeuwen zyn wyf Onder het beeldhouwwerk staat: Sum trivii franekera tui moderatus habenus Lustra per octo bona dimidiumque fide Iam rude donatus Zerk 87

Foto zerk

Martinikerk