Zerk 84

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00342 Pilaar 9 en 10 Zerk 78 tot 87

Omschrijving

Zerk 84

Zerk 84 Deze zerk is nogal beschadigd wat het ontcijferen van het oude gotische randschrift en de tekst onder het huismerk erg lastig maakte. Het randschrift betreft een persoon van de familie Ens tekst deel randschrift is: … M Vc en XLII den XXII dach Febr doe sterf ………… Tekst op middenvlak is: C: Mulder Zerk 84

Foto zerk

Martinikerk