Zerk 75

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00341 Pilaar 8 en 9 Zerk 68 tot 77

Omschrijving

Zerk 75

Zerk 75 Van deze zerk is in de loop der jaren een echt rommeltje gemaakt. Diverse grafteksten zijn op willekeurige wijze aangebracht, wat de oorspronkelijke tekst voor een deel onleesbaar heeft gemaakt. De voornaam, Pier, is niet zichtbaar op de zerk. Tekst randschrift is: An.. .. .. …………. Pier Lombaer out int 65 ste Iaer Zerk 75

Foto zerk

Geen foto