Zerk 68

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00341 Pilaar 8 en 9 Zerk 68 tot 77

Omschrijving

Zerk 68

Zerk 68 Tekst randschrift is: Johannes van der Waeijen Joh. filius S. S. Theol. Dr. et Professor ordin. Academiae Con Sionator Obiit Den IX Decembris Anno MDCCXVI Aetatis XL Tekst onder beeldhouwwerk is: Cornelia Veth conjux Joh. van der Waeijen Obiit D’ 26 Aug. Anno 1696 Aet. 51 Johannes van der Waeijen S. S. Theol. Zerk 68

Foto zerk

Martinikerk