Zerk 325

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

Geen foto

Omschrijving

Zerk 325

Zerk 325 Een grote zerk voorzien van fraai beeldhouwwerk vervaardigd door Jelle Claesen. Een deel van het randschrift is afgesleten. In het beeldhouwwerk staan onder twee figuren de woorden: l. fedes en r. spes. Naam boven in rand is: Jelle Claese 1617 Tekst randschrift is: In ……………………………………….. october Sterf de Eedele Ivffrov Fokel van Walta Zerk 325

Foto zerk

Geen foto