Zerk 322

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

Geen foto

Omschrijving

Zerk 322

Zerk 322 Een grote en zeer fraaie zerk waarvan het randschrift aan de rechterkant en de tekst op de cartouche zijn afgesleten. Bovenin de rand staan de letters V. L. Dit zijn de initialen van Vincent Lucas de meester beeldhouwer. De tekst van het randschrift is: Ao XVC XXXIII de’ II Ivnij sterf Aike Herema Zerk 322

Foto zerk

Martinikerk