Zerk 320

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

Geen foto

Omschrijving

Zerk 320

Zerk 320 Deze zerk heeft betrekking heeft op één van de leden van het bekende geslacht Schotanus, namelijk Bernardus en zijn vrouw. Randschrift buitenkant is: Anno MDCLII den V oct. starf Bernardus Schotanus J U D en professor in d’ universiteyten va’ Franecar Utrecht en Leyden te Leyden sijns oudles LIV iaer Randschrift binnenkant is: Zerk 320

Foto zerk

Geen foto