Zerk 317

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

Geen foto

Omschrijving

Zerk 317

Zerk 317 Een zerk waarvan de tekst nogal beschadigd is. Alleen een deel van het randschrift is leesbaar. Tekst randschrift is: Int iaer ons Heeren MVc LXXI de’ XXV Ianvarij sterf d’ erentvhesten Menno van Camminga Int iaer …….. In Friesland hebben drie geslachten edelen Camminga geleefd. Het oudste was dat van Leeuwarden en Ferwerd Zerk 317

Foto zerk

Martinikerk