Zerk 315

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

Geen foto

Omschrijving

Zerk 315

Zerk 315 Het onderste zerkje is een van de bidzerkjes. Ondanks de slijtage is nog wel te lezen op wie het zerkje van toepassing is. Het randschrift is: Ao XVC XLIII Sterf de’ Aegso va’ Hoxwier ende Iedwer Herema dochtr. Het jaartal is 1543. In het midden de wapens van Hoxwier en Herema, onder het Zerk 315

Foto zerk

A-18-05-00315 Franeker_051 Booms Chris 11-03-2013