Zerk 305

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

Geen foto

Omschrijving

Zerk 305

Zerk 305 De volgende zerk is van fraai beeldhouwwerk voorzien en bedekte de grafkelder van de familie van Roorda. Het randschrift is: Int iaer M DC LIX de’ XXIII Aprilis sterf de’ eedel en eerentveste Goffo va’ Roorda Deze zerk is bijzonder fraai gebeeldhouwd en erg groot: Goffo is levensgroot en geharnast uitgebeeld. Het is Zerk 305

Foto zerk

A-18-05-00305 Franeker_044 Booms Chris 11-03-2013