Zerk 301

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

Geen foto

Omschrijving

Zerk 301

Zerk 301 Deze zerk ligt tegen de kerkbanken. De beschadiging waardoor de naam niet is te lezen, is ontstaan tijdens de verplaatsing in de restauratieperiode 1940-’43. Uit de aantekeningen kan worden opgemaakt dat het om dezelfde persoon gaat die onder het wapenschild op het middenvlak staat. Het randschrift is: Saecko Tjepkes Tjepkema old burgermeester der Zerk 301

Foto zerk

Geen foto