Zerk 298

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

Geen foto

Omschrijving

Zerk 298

Zerk 298 Een zerkje, waarvan de tekst betrekking heeft op twee personen. Zowel het zerkje zelf als de tekst is erg beschadigd. De tekst is: An.1657 den …………………….. in den Heere gerust d……as Flippus ……. out int een en …..gste Jaer sijns ouderdoms en leidt alhier begraven Anno 1688 den 4 Martij is in den Zerk 298

Foto zerk

Geen foto