Zerk 284

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

Geen foto

Omschrijving

Zerk 284

Zerk 284 Een kleine zerk of brokstuk van een grotere met de volgende tekst: hier onder zijn begraven ses kindren van’ Ian Feijckesz lakenmaker Geert Egberts Onder de tekst is in een cirkel een huismerk aangebracht. Noch van de vader noch van de moeder kan men uit deze korte tekst de naam opmaken. Wel wordt Zerk 284

Foto zerk

Geen foto