Zerk 276

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

Geen foto

Omschrijving

Zerk 276

Zerk 276 Deze zerk is wel gereed gemaakt voor gebruik, maar nooit als zodanig van tekst voorzien. Later is op een slordige wijze enige tekst aangebracht. P. Conradius ………… doct. & Prof. obijt 24 juni 1781 Dit is precies genoeg om er achter te komen wie wordt bedoeld. Aangegeven wordt, dat hij professor was en Zerk 276

Foto zerk

Geen foto