Zerk 273

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

Geen foto

Omschrijving

Zerk 273

Zerk 273 Deze zerk bestaat uit vele stukken. Een paar breuklijnen zijn kunstmatig omdat de steen is doorgezaagd. De lijkrede op het middenvlak is maar voor een deel leesbaar. Anno 1647 den 16 augusti sterf Wibrandus Revius S.S. … ……………….. Franeker over 30 jaren Ao 1652 den 29 october Sterf die Eerbare Janneke van Doem Zerk 273

Foto zerk

Geen foto