Zerk 245

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00361 Pilaar 28 en 29 Zerk 236 tot 245 en 253

Omschrijving

Zerk 245

Zerk 245 Gotisch randschrift: Int jaer ons Here(n) MCCCC en(de) LXXV des darde(n) dages va(n) Mei sterf SIJDS en(de) FOPPA, here DOEGE kinde(r), biddet voer die ziele(n) In het midden boven het wapen: Hier is begra(ven) DOUWA ROIDMERSMA MVc… bit voir die zl. Tekst onder wapen is: A(nn)o 1589 den 24 Septembris sterf den Eersame(n) Zerk 245

Foto zerk

Martinikerk