Zerk 243

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00361 Pilaar 28 en 29 Zerk 236 tot 245 en 253

Omschrijving

Zerk 243

Zerk 243 Deze zerk ziet erg nog erg gaaf uit, evenals de tekst die in fraaie sierlijke schrijfletters is aangebracht. Tekst op het middenvlak is: 1719 den 25 November overleed Hein Jans Fetermaker ouste en leeraar der Doopsgesinde oud den 26 Maart 62 Jaar 1735 den 1 Maart overleed Auckie Jelses wedu van Hein Jans Zerk 243

Foto zerk

Geen foto