Zerk 236

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00361 Pilaar 28 en 29 Zerk 236 tot 245 en 253

Omschrijving

Zerk 236

Zerk 236 De vloer tussen de zerken en de buitenmuur is in de regel bedekt met tegels. Soms door brokstukken van zerken. Zo nu en dan kan men daarop wel eens een woord of letter ontwaren, zonder dat daaruit kan worden opgemaakt op wie de gegevensbetrekking hebben. Maar hier ligt nog een deel van een Zerk 236

Foto zerk

Geen foto