Zerk 235

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00360 Pilaar 27 en 28 Zerk 229 tot 235

Omschrijving

Zerk 235

Zerk 235 Deze zerk is erg afgesleten waardoor niet de gehele tekst ontcijferd kan worden. Wel is duidelijk dat het de familie Hannia betreft. Tekstdeel middenvlak: Ao ……… 24 jan sterf d. erbr. M……….. dr. Seerp Hannia sijn wijf ……… den 20 aprilis ……… gareltsen ophelt ………….. weeduu 39 jaer en leit hier begraven Ao. Zerk 235

Foto zerk

Geen foto