Zerk 229

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00360 Pilaar 27 en 28 Zerk 229 tot 235

Omschrijving

Zerk 229

Zerk 229 Een zerk waarvan de tekst voor een deel is verwijderd. Het wapenschild is zo toegetakeld, dat de figuren daarop onherkenbaar zijn geworden. In het wapenschild is alleen nog een naam over en die laten wij hier volgen. Daarna komt het overige van de tekst. ANNO 1763 Den 11 October is in den Heere Zerk 229

Foto zerk

Geen foto