Zerk 227

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00359 Pilaar 26 en 27 Zerk 225 tot 228

Omschrijving

Zerk 227

Zerk 227 Deze zerk is nogal afgesleten en beschadigd waardoor niet alle tekst te ontcijferen is. tekst van randschrift is: Anno 1635 den .novembr sterf die eersame Jan Aphar …. ……. out ..jaer en leit hier begraven anno 1636 den 5 july sterf die eerbare Hilctie Melchiors Suirgenhorst zyn Hvysvrouwe out 61 iaer ende leit Zerk 227

Foto zerk

Geen foto