Zerk 225

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00359 Pilaar 26 en 27 Zerk 225 tot 228

Omschrijving

Zerk 225

Zerk 225 In een grote ruit, midden op, is het wapen-Grombach uitgehouwen. Als hoekvulling dienen 4 kwartierwapens. Op de banden er tussen is geen randschrift aangebracht, doch alleen de betrokken familienamen: Carl Grombach x Amalia Fux en Hessel van Martena x Both Hottinga , resp. de ouders van Frits van Grombach en Luts van Martena. Zerk 225

Foto zerk

Martinikerk