Zerk 210

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00357 Pilaar 24 en 25 Zerk 208 tot 215

Omschrijving

Zerk 210

Zerk 210 Dit is één van de drie zerken die betrekking hebben op het overlijden van Hongaarse studenten. Hicexuvias Suas Locari Volur Steph. C. Comaroni S.S.t.S.L. Ungar, qui Obiit 20 Iuni Ao 1721 Aetat. Circiter XXX Hic Iacet Michael K:Palteky Transylv-Hung: Obiit …. Anno 1735. 27 januarij Aetat 28 Hic Iacet Dan. Zilahi S.Th.St. Sakaino Zerk 210

Foto zerk

Geen foto