Zerk 208

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00357 Pilaar 24 en 25 Zerk 208 tot 215

Omschrijving

Zerk 208

Zerk 208 Deze zerk heeft een dubbel randschrift. De tekst van het buitenste randschrift is afgesleten, behalve een zijkant. Daar is de tekst op ondeskundige wijze verwijderd. het binnenste randschrift is: Anno 16## den ## is in den Heere Gerust de Eerbare Antie Kingma De laeste Huisvrou van Thys piers Out ## Iaer ende leit Zerk 208

Foto zerk

Geen foto