Zerk 202

Rein Sakes Wijnstra

Persoonsgegevens

Familienaam
Voornaam
Patroniem
Familierelatie
Geboorte / doop,
Burgerlijke staat
Huwelijk
Beroep
Overleden

Plaats zerk

A-13-03-00356 Pilaar 23 en 24 Zerk 200 tot 207

Omschrijving

Zerk 202

Zerk 202 Het randschrift in gotische letters is voor een deel afgesleten en voor een deel door later aangebrachte tekst overschreven. Geheel bovenaan is in zeer grote letters en cijfers No. 16 en 17. aangebracht. Deel tekst randschrift is: Int iaer ons Heere M D LII de’ X. martus …….. ….. de’ VII Martus sterf Zerk 202

Foto zerk

Martinikerk